Nasza Posługa

Resurrectionist 005

Niektóre zgromadzenia zakonne są bardzo mocno skoncentrowane na określonych, specyficznych formach posługiwania, natomiast Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, mając pewne uprzywilejowane apostolaty, pozostało zawsze otwarte na natchnienia Ducha Bożego, w każdym czasie i w każdym miejscu. Staramy się pamiętać o słowach papieża Piusa IX, skierowanych do nas w związku z otwarciem Kapituły Generalnej w 1850 roku: „Zorganizujcie się w taki sposób, abyście mogli uczynić jak najwięcej dobra dla Kościoła”.

U samych początków, nasi Założyciele pracowali w Paryżu pośród polskich emigrantów i pomagali im tworzyć lepsze społeczeństwo. W 1857 roku, o. Semenenko starał się określić życie apostolskie Zgromadzenia, wskazując, że powinniśmy zaangażować się w prowadzenie parafii i w wychowanie młodzieży.

Przez wiele lat były to główne apostolaty Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w świecie. Nasi zakonnicy prowadzili wiele szkół średnich, uniwersytetów, college'ów i seminariów w Ameryce Północnej i w Europie, a inni posługiwali w parafiach.

W 1981 roku, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II, została przepracowana nasza Reguła, starając się zachować ducha Założycieli i łącząc go z duchem odnowy soborowej. W nowej Regule pojawił się następujący zapis dotyczący naszego posługiwania: „ Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, niosąc wszystkim Jego życie i miłość poprzez nasze osobiste świadectwo, poprzez świadectwo naszego życia wspólnotowego i poprzez apostolaty Zgromadzenia, a zwłaszcza pracę parafialną i wychowawczą. Potrzeba przy tym, abyśmy budowali i uczyli innych budować wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy mogą doświadczać nadziei, radości i pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego”.

Wielu naszych zakonników rozszerzyło horyzont zmartwychwstańczej posługi – niektórzy pracują w urzędach watykańskich, inni w trybunałach małżeńskich, kapelaniach szpitalnych czy też w innych posługach indywidualnych zaaprobowanych przez Zgromadzenie. Oczywiście, pracują oni w duchu służby Kościołowi, tam, gdzie są potrzebni, i pracują nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, zgodnie z tym, do czego wzywają nas nasze zakonne Konstytucje. Aktualnie można spotkać zmartwychwstańców pracujących prawie na wszystkich kontynentach. Niektórzy nauczają, inni duszpasterzują w parafiach, jeszcze inni ewangelizują poprzez pracę misyjną (w Afryce i w Ameryce Południowej), następni głoszą Słowo Boże w duszpasterstwie młodzieżowym, duszpasterstwie dorosłych oraz na różne inne sposoby. Nasza Wspólnota jest w służbie Kościoła, wsłuchując się w Ducha Bożego wzywającego nas, byśmy szli tam, gdzie Pan Bóg chce nas mieć, i zawsze pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa i nad budowaniem Królestwa Bożego tu, na ziemi.

 
logo-bzcr.jpg
Ministero1
Resurrectionist 002
Resurrectionist 003
Resurrectionist 028
Resurrectionist 031
Resurrectionist 033
Resurrectionist 052
Resurrectionist 057
Resurrectionist 058
Resurrectionist 059
sulislawice