Maryja nasza Matka

MadonnaMentorellaMatką Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oraz jego wielką patronką  jest Maryja, Matka Boża. Jak zauważył papież Paweł VI ("Marialis cultus"): była ona i jest "wzorem chrześcijanina". Członkowie Zgromadzenia widzą w niej również "wzór zakonnika". Życie Maryi oraz jej oddanie Synowi, Jezusowi Chrystusowi, są dla nas zarówno źródłem inspiracji, jak też przynagleniem do nasladowania. Jej postawa kontemplacji oraz troska o ubogich i zaniedbanych, są dla nas przypomnieniem, że mamy być ludźmi modlitwy i pokoju oraz że powinniśmy występować przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości społecznej. Maryja wzywa nas do realizacji naszego powołania zarówno w jego wymiarze kontemplacyjnym, jak też w posłudze apostolskiej.

Nie tylko wierzymy, że Maryja jest dla nas wzorem, ale jesteśmy przekonani, że oręduje ona za naszym Zgromadzeniem u Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy. Jej modlitwy dają nam siłę i zdolność realizacji naszej proroczej roli w Kościele oraz do podążania śladami naszych Założycieli, wiernie pracując nad zmartwychwstaniem społeczeństwa.

Na coroczną celebrację dziękczynienia Bogu za wielki dar, jakim dla Zgromadzenia Zmartwychwstańców jest Maryja, spośród wielu świąt, wybraliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia). Godna podkreślenia jest także szczególna pobożność zmartwychwstańców do Pani Łaskawej z Mentorelli.


MODLITWA ZMARTWYCHWSTAŃCA DO PANI ŁASKAWEJ Z MENTORELLI

Pani Łaskawa w Mentorelskim wizerunku, Opatrzność zechciała z Tobą związać Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego od samych początków jego zaistnienia w Kościele; na Twoich oczach i w Twojej obecności nasi ojcowie szukali woli Bożej, tworzyli idee i zręby nowej społeczności zakonnej oraz włączając się w Twój Magnificat, głosili z radością magnalia Dei, wielkie dzieła jakich Bóg z nimi, przez nich i dla nich uczynił –– daj, aby ta historyczna więź z Tobą owocowała w życiu duchowym – pokorą, we wspólnocie braterskiej – spójnością, w apostolatach – gorliwością.

Matko nasza, Twój szacowny dom, ukryty wśród gór, stwarza szczególną przestrzeń nasyconą milczeniem, w której łatwiej wznieść ku niebu ducha i rozmawiać poufnie z samym Bogiem; z tego miejsca, przez piękno stworzonego świata, wdzięczna myśl człowieka szybciej dosięga Stwórcy – daj, abyśmy za Twoim przykładem słuchali słowa Bożego, rozważali je w sanktuarium naszego serca i według niego żyli; prowadź nas do modlitwy przez to wszystko, co jest doczesne, przez słabość, przez grzech, przez przygnębienie i przez całą codzienność, w której jesteśmy zanurzeni. Amen. 


  AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ W NASZYM ZGROMADZENIU