Kapłani zmartwychwstańcy

Resurrectionist 013

Rola kapłanów

Kapłan służy Bogu i Kościołowi jako szafarz na mocy święceń, zaś forma jego posługiwania jest najlepiej rozumiana jako posługa przewodniczenia wspólnocie kościelnej. Kapłan jest głównie wezwany, aby być szafarzem Sakramentów świętych. Jest również powołany do przepowiadania Słowa Bożego poprzez posługę kaznodziejską, do przewodniczenia wspólnocie kościelnej w modlitwie oraz do towarzyszenia Ludowi Bożemu w pielgrzymce wiary.

our priestsForma posługi, do jakiej wezwany jest kapłan w Kościele Rzymsko-Katolickim, jest fundamentalna dla życia Kościoła, a jednocześnie kapłan, podobnie jak wszyscy ochrzczeni w Chrystusie, powinien być przede wszystkim człowiekiem wiary i modlitwy. Bez energii, która płynie z życia zakorzenionego w codziennej modlitwie, posługiwanie kapłana byłoby puste. Kapłan jest codziennie wezwany do odmawiania Liturgii Godzin, do medytacji Pisma świętego, do celebracji Sakramentów świętych - czyli do zakorzeniania siebie samego w modlitwie, w relacji z Bogiem, aby jego posługiwanie mogło przynieść jak największy owoc. Posługa kapłana musi odzwierciedlać miłość Jezusa Chrystusa.

Kapłan-zmartwychwstaniec jest wezwany do posługiwania w różnych wymiarach. Może być proboszczem, wikariuszem, wykładowcą, nauczycielem, wychowawcą, duszpasterzem młodzieży, misjonarzem, kapelanem, kierownikiem duchowym, rekolekcjonistą, itd. Może spełniać każdą posługę, która wpisuje się w realizację charyzmatu i misji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

 

priest banner