Listy okólne

150lecie CR

LIST OKÓLNY Z OKAZJI STO PIĘĆDZIESIĄTEJ ROCZNICY FUNDACJI ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTANIA PANA NASZEGO JEZUS CHRYSTUSA

Drodzy Bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym! 17 lutego 1986 roku my, członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, będziemy świętować 150 rocznicę istnienia naszej wspólnoty zakonnej. Przypominamy ten "dzień, który dał nam Pan", ową Środę Popielcową w Paryżu...


 

circletterpublicpol1LIST OKÓLNY DO BRACI NA ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU 175. ROCZNICY POWSTANIA ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Pisząc te słowa, mam przed sobą List okólny Zarządu Generalnego z okazji poprzedniego jubileuszu (150 lat), w którym apelowano: „Musimy zdawać sobie sprawę, że Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego nie jest naszym dziełem, nie jest naszą własnością: jest ono dziełem Pana i Jego własnością … 


Rok Wiary 2

LIST OKÓLNY DO BRACI
NA ROK WIARY O WIERZE NASZYCH OJCÓW

Drodzy Bracia!W drugim roku mojego posługiwania odzywam się do Was ponownie listem okólnym. Tym razem chciałem Was zaprosić do wspólnego nachylenia się nad darem wiary naszych Założycieli Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenki i Hieronima Kajsiewicza...                                                                             


Circular letter 2013

LIST OKÓLNY DO BRACI O POSŁANNICTWIE ZGROMADZENIA Z OKAZJI JUBILEUSZU MISJI BUŁGARSKIEJ

Drodzy Bracia! Kiedy piszę ten list, trwają obchody 150-lecia Misji Bułgarskiej, którą powierzono opiece Polskiej Prowincji na XXIX Kapitule Generalnej w 1993 roku...

 


Circular letter 2014LIST OKÓLNY O DUCHOWOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ Z RACJI DWUSETNEJ ROCZNICY URODZIN OJCA PIOTRA SEMENENKI CR

Drodzy Bracia! Każda rocznica jest odświeżeniem pamięci i powrotem do początków. Chciałbym przeto, aby ten czwarty mój list okólny był zaproszeniem do indywidualnego i wspólnotowego, refleksyjnego i modlitewnego nachylenia się nad duchowością, która z natury powołania jest najważniejszą powinnością osób konsekrowanych.

 


 Lettera circolare 1 2015LIST OKÓLNY O TOŻSAMOŚCI ZMARTWYCHWSTAŃCZEJ Z RACJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Drodzy Bracia! Obchodzony aktualnie Rok Życia Konsekrowanego z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium i Dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, obliguje mnie, by zaprosić Was do wspólnych przemyśleń nad naszą zmartwychwstańczą tożsamością.