Bracia współpracownicy

Rola braci zakonnych

Brat współpracownik w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego, podobnie jak kapłan, jest powołany, aby dawać świadectwo o obecności Chrystusa w świecie. Tym, co różni brata zakonnego od kapłana jest jego istota, albowiem ważnym aspektem w roli brata zakonnego jest nie tyle, co robi, ale raczej jak przeżywa on swoje życie.

Bracia zakonni są powołani do dawania świadectwa wobec świata: poprzez ślub ubóstwa dają świadectwo temu, że wartości osoby ludzkiej nie określa posiadanie dóbr materialnych; poprzez ślub czystości dają świadectwo własnej wolności, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby innych ludzi; poprzez ślub posłuszeństwa dają świadectwo temu, że w modlitewnym zasłuchaniu można usłyszeć głos wzywającego Boga. Brat zakonny, podobnie jak wszyscy konsekrowani zakonnicy, jest przekonany, że czas poświęcony na modlitwę czyni każde posługiwanie bardziej możliwym i bardziej skutecznym.

Brat-zmartwychwstaniec jest powołany do działania w różnych apostolatach. Może być współpracownikiem pastoralnym, nauczycielem, kapelanem, misjonarzem, powiernikiem, itd. – podobnie jak kapłan-zmartwychwstaniec, może spełniać jakąkolwiek posługę, która pomaga w realizacji charyzmatu Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.