Rozeznawanie powołania

Rozeznanie powołaniowe to proces, który pomaga rozpoznać w człowieku działanie Ducha Świętego, np. do czego Duch Św. powołuje daną osobę i w jaki sposób to powołanie powinno być realizowane. Ten proces jest oparty na coraz większej świadomości odnośnie do tego, jak Duch Św. w danym momencie działa w życiu człowieka. Proces przynależności zaprasza osobę do odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest wola Boża odnośnie do mojego życia? Do czego Pan Bóg mnie wzywa? W jaki sposób mogę zrozumieć, że Pan Bóg wzywa mnie do życia zakonnego? Aby dać odpowiedź na te i podobne pytania, potrzeba czasu, modlitwy i rozeznania. Osoba, która ze szczerością dąży do rozpoznania Bożego powołania, w miarę postępu w duchowej wędrówce, będzie otrzymywać „wskazania“: otwartość serca, by odpowiedzieć na Boże powołanie... uczucie zadowolenia, radości, szczęścia, podczas rozważania możliwości podjęcia drogi życia zakonnego... motywację do służenia innym... pragnienie głębszej duchowości... miłość do Boga i do Ludu Bożego... głód Boga... pragnienie życia we wspólnocie.