Dekret zwołujący XXXIV Kapitułę Generalną

stole

Dekret Przełożonego Generalnego zwołujący XXXIV Kapitułę Generalną w Rzymie

Drodzy Współbracia,

w braterskiej łączności z członkami Poszerzonej Rady Generalnej, zgodnie z par. 11 naszego Ogólnego Dyrektorium Kapituł Generalnych, formalnie zwołuję 

XXXIV Kapitułę Generalną Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

która odbędzie się w Domu Generalnym w Rzymie, w dniach

od 20 czerwca (wtorek) do 6 lipca (czwartek) 2023 r. 

W naszych Konstytucjach, w par. 86., czytamy, że „kapituła generalna ma najwyższą władzę w Zgromadzeniu i sprawuje ją kolegialnie [...] Do podstawowych zadań kapituły należy: troska o dobro wspólne Zgromadzenia, popieranie jedności Zgromadzenia, pobudzanie do współpracy wewnątrz Zgromadzenia i ocena jego wierności charyzmatowi”.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i par. 90. naszych Konstytucji, każda część Zgromadzenia będzie reprezentowana przez wybranych przełożonych prowincji i regionu, członków ex officio oraz wybranych delegatów. Sprawia to, że kapituła jest „w ten sposób powołana, ażeby reprezentując cały instytut, stała się prawdziwym znakiem jego jedności w miłości” (CIC, 631.1).

We wtorek, 27 września, odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Przygotowującej Kapitułę z udziałem przedstawicieli każdej części Zgromadzenia oraz członków Rady Generalnej. Naszą nadzieją i pragnieniem było, aby wszyscy członkowie Zgromadzenia zaangażowali się w przygotowanie Kapituły Generalnej. W tym duchu, każdy z prowincjalnych/regionalnych przedstawicieli do tej Komisji (w zależności od jego możliwości), wraz z wybranymi delegatami oraz z delegatami ex officio, zatroszczą się o to, aby poszczególne domy zakonne miały możliwość wyrażenia swoich trosk, problemów i sugestii, które mogłyby w końcowym efekcie stać się propozycjami kapitulnych uchwał czy rezolucji. Gorąco prosimy, aby wszelkie propozycje, które narodzą się w czasie wspólnych spotkań, zostały przekazane do Rady Generalnej Zgromadzenia w Rzymie przed Niedzielą Wielkanocną, 9 kwietnia. W ten sposób zdołamy je dostarczyć na czas delegatom na Kapitułę Generalną. Materiał ten posłuży do wspólnych dyskusji i rozważań w pięciu tradycyjnych obszarach, którymi zajmujemy się podczas Kapituł: Duchowość, Wspólnota i Zarząd, Formacja, Apostolaty oraz Zarządzanie Finansami podczas Kapituły Generalnej. 

Tematem naszej XXXIV Kapituły Generalnej będzie "Iść razem w drodze Nadziei". Podobnie jak uczniowie w drodze do Emaus, idziemy z Panem Jezusem, a On wciąż nam błogosławi i obdarza laską, która pozwala nam otworzyć nam oczy i sprawia, że nasze serca pałają na nowo. W ten sposób będziemy w stanie zobaczyć Zmartwychwstałego Pana takim, jakim jest naprawdę i staniemy się wierniejszymi świadkami Jego zmartwychwstania. Razem, we Wspólnocie, oraz z naszymi świeckimi współpracownikami, będziemy pracować nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, jak tego pragnął Bogdan Jański. Podobnie jak wśród zamętu, lęku i zwątpienia doświadczanego przez obu uczniów z drogi do Emaus, również i w naszej kapitulnej drodze Bóg będzie działał, abyśmy Go rozpoznawali i dzielili się naszym charyzmatem i misją w Kościele i dla Kościoła.

Przeżywając wspólnie czas przygotowania do XXXIV Kapituły Generalnej proszę Was o gorącą modlitwę, aby Duch Święty prowadził nasi kierował wszystkimi uczestniczącymi w przygotowaniach do Kapituły, a w szczególności, aby prowadził swoją łaską Delegatów na Kapitułę Generalną.

Nasza Pani Mentorelska, Matko Łask Bożych, módl się za nami! 

Paul S. Voisin C.R. 

Przełożony Generalny

 

Prot. N. 33/22/66 

Rzym, 4 października 2022 

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Informacja z dnia Oct 2022,