Jubileusz i odnowienie ślubów w Butiama

W niedzielę 15 września w Butiamie, w pięknie odnowionym kościele (dzięki staraniom i zapobiegliwości proboszcza, ojca Macieja Brauna), odbyły się uroczystości dwudziestolecie para­fii i odnowienia ślubów zakonnych naszych trzech Tanzańczyków.

W uroczystościach wzięli udział wszy­scy Zmar­twych­wstańcy z Tan­za­nii oraz parafianie ze wszystkich wspólnot. Mszy świętej prze­wod­niczył biskup die­ce­zji Musoma Michale Msongan­zila. W sło­wie wygło­szo­nym do ludzi Biskup zachę­cał, by pamię­tali, że świą­ty­nia jest wspólnym domem i należy o niego dbać. Biskup wska­zał jednocześnie na potrzebę budowy żywego Kościoła, któ­rym ma być każdy chrześcijanin. Po homilii nasi bracia John, Michael i Mosses złożyli na ręce ojca Jima Gib­sona, radnego generalnego, swoje śluby zakonne. Tradycyjnie w procesji przyniesiono dary ofiarne, a wśród nich kozę, coca colę, ryż, cukier, mydło, pomi­dory, ogórki i jajka. Po zakończeniu mszy świę­tej kontynuowano świę­to­wanie w sali para­fial­nej, gdzie wszyscy otrzymali smaczny posiłek i mogli posłuchać śpiewu w wykonaniu połączonych chórów różnych wspólnot (razem około 150 osób).

Informacja z dnia Sep 2013,

 
IMG 4857 320x213
IMG 4933 320x213
IMG 4945
IMG 4974 320x213
IMG 5047 320x213
IMG 5053 320x213
IMG 5055 320x213
IMG 5071 320x213
IMG 5074 320x213
IMG 5128 320x213
IMG 5241 320x213
IMG 5245 320x213
IMG 5260 320x213
IMG 5284 320x213
IMG 5354 320x213
IMG 5409 320x213
IMG 5435 320x213
IMG 5441 320x213
MG 2779 320x213
MG 2783 320x213