Pierwsza w Tanzanii parafia pw. św. Jana Pawła II

JPII2

W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata nastąpiło uroczyste otwarcie nowej parafii w Buhembie, której patronem został św. Jan Paweł II oraz przekazanie jej pod duszpasterską opiekę Zmartwychwstańcom. Buhemba to region, który obejmuje swym obszarem około 100 kilometrów kwadratowych. Do nowej parafii należy 6 wiosek, a centrum  duszpasterskie znajduje się w miejscowości Biatika. Biskup diecezji Musoma, Michael Msonganzila, przyjechał do Biatika już w piątek, aby uczestniczyć w swoistym „Triduum”. W piątek, w czasie Mszy świętej, pobłogosławił dwa małżeństwa, a w sobotę udzielił dziewięćdziesięciu dwóm kandydatom sakramentu Bierzmowania. To historyczne wydarzenie zmobilizowało całą wspólnotę parafialną – przygotowania (porządki, dekoracje, przyrządzanie posiłku i organizacja części artystycznej) trwały praktycznie od świtu do późnej nocy. Na uroczystość otwarcia parafii przyjechał z Rzymu ojciec Bernard Hylla CR, przełożony generalny, pod którego bezpośrednią opieką jest Misja Tanzańska. W niedzielę od samego rana słychać było muzykę i śpiewy, a chóry i służba liturgiczna czyniły ostatnie przygotowania do liturgii. O godzinie 10:00 rozpoczęła się Eucharystia, w której, oprócz tłumu parafian, uczestniczyli liczni kapłani, siostry zakonne, a także przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich z okolicy. Po homilii, biskup Michael wmurował w ołtarzu relikwie męczenników ugandyjskich, a następnie dokonał jego namaszczenia. Szczególnie sugestywne było okadzenie ołtarza. Po Komunii świętej nastąpiło odczytanie dwóch dekretów: promulgującego parafię oraz mianującego ojca Macieja Brauna CR jej pierwszym proboszczem. Ojciec Maciej złożył przed Biskupem wyznanie wiary, następnie otrzymał klucze tabernakulum i kościoła oraz zajął miejsce przewodniczenia. Na zakończenie liturgii Biskup Msonganzila złożył życzenia, zaś Przełożony Generalny Zmartwychwstańców pozdrowił uczestników oraz podziękował Biskupowi za współpracę i możliwość prowadzenia formacji nowicjackiej w Biatika. Po zakończeniu Mszy świętej odbyły się występy chórów i grup parafialnych. Także Nowicjusze przygotowali specjalny program poświęcony wyborowi drogi powołania zakonnego w kontekście tutejszych zwyczajów i tradycji, który wzbudził żywe zainteresowanie i wywołał salwy śmiechu. Następnie wszyscy zjedli obfity obiad, a gościom i gospodarzom ofiarowano pamiątkowe upominki. Niech Święty Papież wyprasza potrzebne łaski Parafianom oraz błogosławi w życiu i w pracy Misji Tanzańskiej Zmartwychwstańców.

Informacja z dnia Nov 2015,

 
cr2webside 001
cr2webside 002
cr2webside 003
cr2webside 004
cr2webside 005
cr2webside 006
cr2webside 007
cr2webside 008
cr2webside 009
cr2webside 010
cr2webside 011
cr2webside 012
cr2webside 013
cr2webside 014
cr2webside 015
cr2webside 016
cr2webside 017
cr2webside 018
cr2webside 019
cr2webside 020
cr2webside 021
cr2webside 022
cr2webside 023
cr2webside 024
cr2webside 025
cr2webside 026
cr2webside 027
cr2webside 028
cr2webside 029
cr2webside 030
cr2webside 031
cr2webside 032
cr2webside 033