Obraduje 21. Kapituła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

XXI kapitula baner

 

W czwartek 10 listopada, uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ojca Bernarda Hylla, przełożonego generalnego, otwarła 21. Kapitułę Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Kapituła Prowincjalna zbiera się co trzy lata i stanowi najwyższą władzę w Prowincji. Dokonuje ona między innymi refleksji nad życiem wspólnoty w kontekście charyzmatu, misji i pracy apostolskiej oraz określa plany i perspektywy rozwoju na przyszłość. Krótkie relacje z kolejnych dni tego wydarzenia można śledzić na stronie internetowej: www.zmartwychwstancy.pl

Informacja z dnia Nov 2016,