XXII Kapituła Prowincji USA wybrała nowy Zarząd

new council 2

Ojcowie Kapitulni we wtorek 2 sierpnia 2016, podczas popołudniowej sesji, dokonali wyboru zarządu Prowincji USA. Prowincjałem wybrany został ponownie, na trzecie trzechlecie, ojciec Gene Szarek CR. Wikariuszem Prowincjalnym wybrano ojca Gary Hogana CR, zaś radnymi prowincjalnymi zostali ojcowie Steven Bartczyszyn CR, Steven Thoma CR i Paul Sims CR. Tego samego dnia przełożony generalny, ojciec Bernard Hylla CR wraz z Radą Generalną zatwierdził wybór ojca Gene Szarka na tym urzędzie na trzecią kadencję. Niech Zmartwychwstały Pan udziela sił i błogosławi nowemu Zarządowi w pełnieniu posługi władzy dla dobra Zgromadzenia i Kościoła. 

Informacja z dnia Aug 2016,