Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

PRG Curitiba 16 04 2013W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych prowincjach i regionie oraz czuwania nad wiernością charyzmatowi Zgromadzenia. Ważnymi elementami spotkań PRG są wzajemna wymiana informacji oraz relacje z realizacji uchwał ostatniej Kapituły Generalnej. Na sesjach poruszane są także sprawy związane z misją w Tanzanii i planowaniem kapituł prowincjalnych.

 Na zdjęciu uczestnicy PRG w kaplicy seminaryjnej. Od lewej: O. Sam Restivo, O. Gene Szarek, O. Jim Gibson, O. Evandro Miranda Rosa, O. Tim Uniac, O. Luciano Piotrowski, O. Bernard Hylla, O. Wiesław Śpiewak.

Informacja z dnia Apr 2013,

 
Od szostej rano trwao przygotowanie miesa na sobotni obiad
Ojciec Tim
Partia szachow w czasie rekreacji
Poranne niadanie w refektarzu seminaryjnym
Sekretarzem PRG by ojciec Paul Voisin CR
Uczestnicy PRG i gocie po Mszy w. w parafii w. Marka
Wycieczka po Curitiba w niedzielne popounie