Międzynarodowa Komisja Beatyfikacyjna

Janski szkic

Realizując uchwały 37 i 39 XXXIII Kapituły Generalnej Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Prowincjalnej, Przełożony Prowincji Polskiej Zgomadzenia mianuje członków Międzynarodowej Komisji Beatyfikacyjnej.

Dekret

Informacja z dnia Apr 2018, CR