Pożegnanie śp. ojca Jerzego Smolińskiego CR

W nocy 29 lipca 2013r. w wiedeńskim szpitalu zakończył życie nasz współbrat ojciec Jerzy Smoliński, kapłan Prowincji Polskiej i rektor kościoła św. Józefa na Kahlenbergu w Wiedniu. Do Zgromadzenia wstąpił w 1941 r. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1949 r. W Zgromadzeniu pełnił różne ważne funkcje. W latach 1976-1982 był Przełożonym Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Od września 1986 do końca swego życia był rektorem kościoła pw. św. Józefa na Kahlenbergu W 1993 roku Ambasada Polska w Wiedniu odznaczyła go orderem zasługi. W 2003 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Wrocławskiej. Otrzymywał też inne odznaczenia od władz polskich i austriackich. Zmarł w 91 roku życia, 73 roku powołania i 65 roku kapłaństwa.

8 sierpnia na Kahlenbergu została odprawiona msza św. za śp. ojca Jerzego. Przewodniczył jej Ojciec Prowincjał Wiesław Śpiewak. Natomiast następnego dnia, w kościele św. Kazimierza w Warszawie, odbyła się msza pogrzebowa, podczas której kazanie wygłosił bp Józef Zawitkowski.

 Czytaj tekst kazania ks. bpa Zawitkowskiego

Informacja z dnia Aug 2013,

 
IMG 1484
IMG 1485
IMG 1489
IMG 1490
IMG 1491
IMG 1495
IMG 1499
IMG 1507
IMG 1509
IMG 1510
IMG 1511
IMG 1516
IMG 1517
IMG 1518
IMG 1519
IMG 1520
IMG 1521
IMG 1523
IMG 1526
IMG 1530
IMG 1532
IMG 1534
IMG 1537
IMG 1542
IMG 1543
IMG 2
IMG 3