Wprowadzenie brata Daniela w posługę lektora

Lektorat

Tradycyjnie już w I Niedzielę Wielkiego Postu miało miejsce wprowadzenie w posługi naszych alumnów. Ojciec Generał podczas mszy św. w kościele seminaryjnym pw. „Emaus”, wprowadził w posługę lektora alumna III roku Daniela Szkuberę. Gratulacje dla Daniela na ten pierwszy stopień ku święceniom i życzenia wytrwałości w osiąganiu kolejnych stopni.

Informacja z dnia Mar 2014,