Wiadomości z 33 Kapituły Generalnej

rm1

W sobotę 17 czerwca Ojcowie Kapitulni mieli wyjątkową okazję zwiedzić kaplicę Redemptoris Mater i kaplicę Paulińską w Pałacu Apostolskim. Dzięki bogatemu w treści komentarzowi ojca Lucjana Bartkowiaka, którego osnową była tajemnica paschalna, zwiedzanie stało się także wydarzeniem duchowym. W niedzielę wieczorem częśc Delegatów uczestniczyła w uroczystościach Bożego Ciała i tradycyjnej procesji, której przewodniczył papież Franciszek.
Od poniedziałku Kapituła kontynuowała pracę w komisjach: duchowości, wspólnoty i zarządu, apostolatu i ekonomicznej, przygotowując materiał do pierwszego stadium, w czasie którego dyskutuje się nad przedstawionymi propozycjami i dokonuje orientacyjnego głosowania za przyjęciem lub odrzuceniem. W czwartek 22 czerwca przed południem komisje kapitulne dopracowywały końcowe wersje propozycji uchwał, apeli i zachęt, które następnie zostały przedstawione do ostatecznego głosowania. Przyjęto między innymi liczne propozycje poprawek do Konstytucji oraz Dyrektorium Ogólnego Dóbr Doczesnych. W piątek, 23 czerwca, rozpoczęło się redagowanie dokumentu końcowego Kapituły.
Centralnymi momentami Kapituły są bez wątpienia codzienna Eucharystia, sprawowana w różnych językach, w której uczestniczą wszyscy Ojcowie Kapitulni, także sekretarze i tłumacze oraz wspólnotowa modlitwa.

Informacja z dnia Jun 2017,

 
rm1
rm10
rm101
rm11
rm111
rm12
rm13
rm131
rm132
rm14
rm14a
rm15
rm16
rm161
rm17
rm171
rm1a2
rm1b
rm1c
rm1d
rm1e
rm2a
rm3
rm4
rm41
rm5a
rm6
rm7
rm7a
rm8