Grudzień

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Grudzień Abyśmy się starali poznać i zrozumieć charyzmat Zgromadzenia, jego duchowość... Za Kościół św., Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego
2 / Grudzień Abyśmy uznali i zaakceptowali siebie samych jako zakonników, któ­rzy powinni... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
3 / Grudzień Abyśmy pracowali nad tym, aby nasze Konstytucje uczynić rzeczywistą regułą... Za członków Prowincji Ontario-Kentucky
4 / Grudzień Aby kuria generalna była siłą jednoczącą i nadal upowszechniała świadomość... Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy i kandydatów
5 / Grudzień Abyśmy określili i rozwinęli funkcję przełożonego, jako lidera i duchowego animatora. Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom i za tych,...
6 / Grudzień Abyśmy szanowali i wspierali naszych przełożonych, na każdym poziomie Wspólnoty. Za Kościół św., Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego
7 / Grudzień Abyśmy mogli zachowywać i propagować zaufanie i porozumienie na każdym... O beatyfikację o. Hieronima Kajsiewicza (w rocznicę urodzin)
8 / Grudzień NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP, uroczystość O Boże błogosławieństwo dla naszego Zgromadzenia za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy
9 / Grudzień Abyśmy doszli do rozumienia i doceniania ciągłej formacji jako sposobu... Za naszą Ojczyznę oraz o pokój na świecie
10 / Grudzień Aby Międzynarodowa Komisja Formacji przyczyniała się do współpracy i dzielenia... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
11 / Grudzień Aby Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej pomagało nam głębiej rozumieć i doceniać... Za naszych braci na misjach
12 / Grudzień Abyśmy zgłębiali problematykę powołań ze szczególnym odniesieniem do naszego Zgromadzenia,... O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających
13 / Grudzień Abyśmy byli otwarci na wezwanie Kościoła do szczególnej troski o... Za zmarłych członków, przyjaciół i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych...
14 / Grudzień Abyśmy, jako członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, głosili Misterium Paschalne i... Za wszystkich świeckich, którzy współpracują z nami w naszych apostolatach...
15 / Grudzień Abyśmy byli prawdziwie przekonani, że Bóg miłuje każdego z nas... O większą świętość życia zmartwychwstańców
16 / Grudzień Abyśmy zwiastowali wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
17 / Grudzień Abyśmy wierzyli w bezwarunkową miłość Bożą względem nas i tak... O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwstania
18 / Grudzień Abyśmy rozumieli naszą misję, jako wezwanie do służenia innym, szczególnie... O łaskę zdrowia i duchowego wzrostu dla wszystkich członków naszego...
19 / Grudzień Aby we wspólnotach Zmartwychwstałego Chrystusa, które tworzymy, promieniowała wiara, nadzieja... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
20 / Grudzień Aby nasze Zgromadzenie było wzorem chrześcijańskiej wspólnoty, w której wszystkich... Za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom
21 / Grudzień Abyśmy dostrzegli jako naszą misję, wychodzenie naprzeciw wszystkim poprzez naszą... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konających
22 / Grudzień Abyśmy, w naszej posłudze duszpastersko-wychowawczej, solidaryzowali się z ludźmi poniżonymi... Za zmarłych naszych braci i przełożonych oraz za tego, który...
23 / Grudzień Abyśmy pomagali świeckim wyłniać ich własną proroczą i przeobrażają misję... O wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi Wspólnoty
24 / Grudzień WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA O umocnienie naszej nadziei, abyśmy mogli przyjąć Chrystusa z radością
25 / Grudzień BOŻE NARODZENIE, uroczystość Za Kościół św., nasze Zgromadzenie, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i...
26 / Grudzień Abyśmy doceniali fakt, że jesteśmy wspólnotą międzynarodową. (Misja) Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
27 / Grudzień Abyśmy pomagali sobie nawzajem w różnych częściach świata, dzieląc się... Za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie
28 / Grudzień Abyśmy czynili naszym Chrystusowe pragnienie, by rozpalić ogień Bożej miłości... O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o ducha zmartwychwstania
29 / Grudzień Abyśmy, poprzez nasze osobiste życie i przez jakość naszej miłości... O coraz większą wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi naszej...
30 / Grudzień Aby Bóg pomógł nam usunąć z naszego życia wszystko to,... Za żyjących i zmarłych rodziców członków Zgromadzenia
31 / Grudzień Abyśmy dzisiejszy dzień spędzili na dziękowaniu Panu za otrzymane w... Z dziękczynieniem Panu Bogu za łaski otrzymane w ciągu minionego...