Kalendarz modlitw Grudzień 23

Intencja dnia

Abyśmy pomagali świeckim wyłniać ich własną proroczą i przeobrażają misję wobec świata. (Misja)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi Wspólnoty

O nowe powołania kapłańskie i zakonne

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

Przy niczym nie opierać się, prócz miłości Bożej i jedności z Kościołem Powszechnym. (BM, 26)