Listopad

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Listopad UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH O nasze osobiste uświęcenie poprzez życie w jedności ze Zmartwychwstałym...
2 / Listopad WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, wspomnienie Za wszystkich zmarłych naszych braci, rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
3 / Listopad Aby Zgromadzenie nadal uważało, że jednym z jego głównych zadań... Za zmarłych o których mało się pamięta oraz tych, którzy...
4 / Listopad Aby nasi zakonnicy pracujący w duszpasterstwie parafialnym troszczyli się o... Za Zgromadzenie i naszych przełożonych
5 / Listopad Abyśmy, skoro budowanie kościoła Bożego w parafii dokonuje się przede... Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój na świecie
6 / Listopad Aby rodzina realizowała swoje powołanie apostolskie poprzez wzajemną miłość i... O wierność duchowi naszych Założycieli
7 / Listopad Aby, w duszpasterstwie parafialnym, nasi zakonnicy pracowali nad formowaniem nowego... Za nasze Zgromadzenie oraz o powołania
8 / Listopad Aby zasadniczym motywem wszelkich inicjatyw duszpasterskich Zgromadzenia, mających na względzie... Za naszych braci na misjach
9 / Listopad Aby w naszym duszpasterstwie parafialnym wychowanie dzieci i młodzieży dokonywało... Za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze
10 / Listopad Aby nasi zakonnicy pomagali laikatowi odkrywać moc Ducha Świętego działającego... Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom
11 / Listopad Aby zakonnicy uznając doniosłą rolę laikatu w życiu Kościoła, słuchali... Za dusze tych, którzy kiedykolwiek byli członkami Zgromadzenia
12 / Listopad Aby zakonnicy uznali, że laikat ma specyficzne posłannictwo w służbie... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
13 / Listopad Aby zakonnicy szukali sposobności dla dokształcania religijnego laikatu i jego ciągłej formacji. Za Ojca Generała i Kurię Generalną
14 / Listopad Aby chorzy, starcy, samotni i ludzie znajdujący się w jakiejkolwiek... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
15 / Listopad Aby program posługi sakramentalnej i społecznej dla osób chorych i... Za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom
16 / Listopad Abyśmy dokładali starań, by ludziom chorym, starszym i samotnym uświadomić,... O łaskę wierności naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi Zgromadzenia
17 / Listopad Abyśmy widzieli parafię jako wspólnotę, która składa się z mniejszych... O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, zwłaszcza do naszego...
18 / Listopad ROCZNICA ŚMIERCI O. PIOTRA SEMENENKI O beatyfikację o. Piotra Semenenki (w rocznicę śmierci)
19 / Listopad Aby liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, była źródłem prawdziwego życia religijnego... Za Kościół św., Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego
20 / Listopad Aby liturgia była centrum i źródłem prawdziwego życia religijnego wśród... O błogosławieństwo Boże dla Zgromadzenia
21 / Listopad Aby, skoro liturgia jest aktem Chrystusa Najwyższego Kapła­na i Jego... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
22 / Listopad Aby nasi kapłani i diakoni, którzy sprawują liturgię in persona... O wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi
23 / Listopad Aby nasze parafie pielęgnowały nabożeństwo do Maryi, Matki Kościoła, której... Za naszych współbraci pracujących naukowo i w apostolatach specjalistycznych
24 / Listopad Aby nasze parafie pielęgnowały nabożeństwo do Maryi, która modliła się... Za żyjących rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
25 / Listopad Abyśmy czcili Maryję, gdyż Jej pomoc i wstawiennictwo są nie... Za siostry Zmartwychwstanki oraz wspólnoty sióstr związane z nami duchowością,...
26 / Listopad Aby Zgromadzenie, chociaż nie jest instytutem misyjnym, zangażowało się w pracę na... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
27 / Listopad Aby Zgromadzenie prowadziło działalność misyjną tam, gdzie istnieją znaczne potrzeby... O błogosławieństwo Boże w pracy dla kierowników formacji i duszpasterzy...
28 / Listopad Aby nasi wyżsi przełożeni zwrócili uwagę na to, by bracia... Za naszych braci na misjach
29 / Listopad Aby studium naszych Konstytucji leżało nam głęboko na sercu, ponieważ... Za zmarłych rodziców członków naszego Zgromadzenia i za zmarłych dobroczyńców
30 / Listopad Aby ochotne i wierne zachowanie Konstytucji - nie co do... Za wszystkich wiernych zmarłych i za tego, który pierwszy spośród...