Kalendarz modlitw Listopad 1

Intencja dnia

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Aby zakonnicy dążyli do tego, by ci z którymi pracują w apostolacie wychowawczym, byli przejęci ideałami i celami wychowawczymi naszego Zgromadzenia (art. 207)

Wstawiennictwo:
We pray for
Zmarli
 
Intencje

O nasze osobiste uświęcenie poprzez życie w jedności ze Zmartwychwstałym Chrystusem

O większą świętość i gorliwość apostolską zmartwychwstańców

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Jedni pracują bez posiadania, drudzy posiadają bez pracy

(KW, 99)