Lipiec

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Lipiec Abyśmy pomni na to, że nasze osobiste uświęcenie i skuteczna... Za Kościół św., Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego
2 / Lipiec ROCZNICA ŚMIERCI BOGDANA JAŃSKIEGO O wyniesienie na ołtarze naszego Brata Starszego Bogdana (w dniu...
3 / Lipiec Aby Maryja nauczyła nas, jak wstawiać się za potrzebującymi i... Za naszą Ojczyznę, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
4 / Lipiec Abyśmy czcili Maryję, jako Matkę naszego Zgromadzenia przez naśladowanie Jej... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego...
5 / Lipiec Abyśmy modlitwę liturgiczną ofiarowaną Panu Bogu w zjednoczeniu z Chrystusem... O łaskę naśladowania naszych Założycieli
6 / Lipiec Aby udział w Eucharystii stanowił centralny akt naszego codziennego życia,... O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających
7 / Lipiec Abyśmy w Eucharystii doświadczali pojednania z naszymi braćmi i siostrami... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców oraz za wszystkich wiernych...
8 / Lipiec Abyśmy w Eucharystii szukali Chrystusa, naszego duchowego pokarmu, który umacnia... O większą wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz...
9 / Lipiec Aby częste spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Sakramencie Pojednania kształtowało... Za naszych rodziców i dobroczyńców żywych i umarłych
10 / Lipiec Abyśmy mieli w szczególnej czci liturgię godzin, ponieważ w niej... Za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom
11 / Lipiec Aby modlitwy wspólne były jednym ze sposobów, w jaki wyrażamy... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego...
12 / Lipiec Abyśmy doceniali modlitwy wspólne jako specjalnie skuteczny rodzaj modlitwy, ponieważ... Za naszą Ojczyznę i za władze cywilne na poziomie lokalnym...
13 / Lipiec Abyśmy cenili sobie modlitwę osobistą jako naszą najbardziej wewnętrzną rozmowę... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
14 / Lipiec Aby poprzez refleksyjne czytanie Pisma św. Za naszą misję w Tanzanii
15 / Lipiec Abyśmy czytali nasze Konstytucje często i z uwagą, ponieważ, każda... Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnerznych, Wspólnotę "Galilea", Wspólnotę Burego Misia...
16 / Lipiec Aby, ponieważ żadna przyjaźń nie może istnieć ani wzrastać bez... O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających
17 / Lipiec Abyśmy często przerywali nasze działania, aby słuchać Boga i z... Za zmarłych naszych braci, zmarłych członków naszych rodzin i dobroczyńców,...
18 / Lipiec Abyśmy na wzór Chrystusa, co jakiś czas odrywali się od... We wszystkich intencjach członków naszego Zgromadzenia, a zwłaszcza o zdrowie...
19 / Lipiec Abyśmy, ponieważ dla rozwoju naszego oddania Chrystusowi konieczna jest refleksja... Za Kościół św., Ojca św.
20 / Lipiec Aby w intencji Przełożonego Generalnego w każdym domu została odprawiona... O odnowienie swojej odpowiedzi na Boże powołanie ze strony wszystkich...
21 / Lipiec Aby, gdy tylko pozwalają na to miejscowe okoliczności, każdego dnia... O większe zaufanie, akceptację i wzajemne wsparcie w naszej wspólnocie
22 / Lipiec Aby oprócz codziennego uczestnictwa w Eucharystii oraz w porannych i... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
23 / Lipiec Abyśmy w duchu ubóstwa, dla doskonałego wypełnienia ślubów i prawdziwego... O stały wzrost ducha pobożności w nas i w wiernych,...
24 / Lipiec Abyśmy się starali przede wszystkim o nabycie wewnętrznego umartwienia, którym... Za tych, którzy przeżywają trudności w realizacji swojego powołania
25 / Lipiec Abyśmy uważali praktykę umartwienia zewnętrznego za konieczny środek do tego,... O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających
26 / Lipiec Aby zgodnie z pragnieniem Zgromadzenia jednym z naszych zasadniczych umartwień... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych...
27 / Lipiec Aby poprzez formalne wizytacje i częste kontakty przełożony generalny wraz... O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o...
28 / Lipiec O umocnienie w nas świadomości, że wszyscy jesteśmy członkami jednej... Za Kościół św., Ojca św. i naszego miejscowego biskupa diecezjalnego
29 / Lipiec Aby wizytacje odbywały się w atmosferze braterskiej miłości i zaufania... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego...
30 / Lipiec Aby przełożony generalny i jego rada byli ludźmi żyjącymi charyzmatem... W intencji duszpasterstwa grupowego na naszych parafiach
31 / Lipiec Aby przełożony prowincjalny/regionalny wspomagany swoją radą mógł skutecznie koordynować, kierować... O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o wierność naszemu charyzmatowi