Kalendarz modlitw Lipiec 20

Intencja dnia

Aby, gdy tylko pozwalają na to miejscowe okoliczności, każdego dnia zakonnicy zbierali się na wspólnej modlitwie i aby zawsze, kiedy to jest możliwe, była odprawiana Msza wspólnotowa, najlepiej koncelebrowana. (art. 67 i 68)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O odnowienie swojej odpowiedzi na Boże powołanie ze strony wszystkich zmartwychwstańców

Za tych, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Józefa w Wiedniu – Kahlenberg

 
Słowa Założyciela

Odkrywając przed światem to niewypowiedziane dobrodziejstwo miłosierdzia Twojego jakieś zlał na nas, wysławiając Cię, składamy Ci naprzód hołd naszych dziękczynień. (01.08.1839, Paryż)