Kalendarz modlitw Lipiec 16

Intencja dnia

Aby, ponieważ żadna przyjaźń nie może istnieć ani wzrastać bez kontaktów międzyosobowych, modlitwa myślna i kontemplacyjna odgrywały istotną rolę w rozwoju naszej więzi z Chrystusem. (art. 64)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających

Za Siostry Zmartwychwstanki

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Boże, ratuj mnie! Oświeć mnie! Na Twoją wolę i służbę cały się oddaję! (06.1836, Grande Trappe)