Kalendarz modlitw Lipiec 16

Intencja dnia

Aby, ponieważ żadna przyjaźń nie może istnieć ani wzrastać bez kontaktów międzyosobowych, modlitwa myślna i kontemplacyjna odgrywała żywotną rolę w rozwoju naszej jedności z Chrystusem (art. 64)

Wstawiennictwo:
We pray for
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających

Za Siostry Zmartwychwstanki

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Boże, ratuj mnie! Oświeć mnie! Na Twoją wolę i służbę cały się oddaję!

(06.1836, Grande Trappe)