Kalendarz modlitw Lipiec 4

Intencja dnia

Abyśmy czcili Maryję, jako Matkę naszego Zgromadzenia, naśladując Jej życia modlitwy, modląc się do Niej i obchodząc Jej święta w liturgii. (art. 55)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego Zgromadzenia

Za Prowincję USA wspominając amerykański Dzień Niepodległości

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

O, Panie, Tyś wszechmocny! Wróć mi je, te chwile (Twojej łaski), rozmnóż, oczyść, utrwal we mnie!(27.05.1838, Grande Trappe)