Październik

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Październik Abyśmy w nawale zajęć apostolskich zachowywali jedność w naszej pracy... Za Kościół św., Ojca św. oraz za miejscowego biskupa diecezjalnego
2 / Październik Aby Chrystus żył i wzrastał w każdym zmartwychwstańcu, a zmartwychwstaniec... Za nasze Zgromadzenie, Ojca Generała i jego Radę, za przełożonych...
3 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec kochał ludzi miłością Chrystusową i troszczył się... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tego,...
4 / Październik Aby pragnienie zdobycia każdego człowieka dla Chrystusa zawsze ożywiało nasze... Abyśmy się uczyli, jak naśladować ducha naszych Założycieli
5 / Październik Aby całe nasze życie zakonne było przepełnione duchem apostolskim, a... Za naszych braci na misjach
6 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec potrafił oddać się całkowicie dziełu Chrystusowemu i... Za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie
7 / Październik Abyśmy się uczyli wyrzekać swej wygody, by móc podejmować coraz... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
8 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec urzeczywistniał ducha Zgromadzenia, który domaga się, by... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych...
9 / Październik Abyśmy spełniali naszą posługę radośnie, by w ten sposób okazać... O wierność naszym ślubom zakonnym i naszemu charyzmatowi oraz o...
10 / Październik Aby, każdy członek Zgromadzenia pamiętał, że ma obowiązek troski o... Za Kościół św., Ojca św. i za naszego biskupa diecezjalnego
11 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec pamiętał, że szczególnie przez braterską miłość i... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych na każdym poziomie
12 / Październik Abyśmy usiłowali wnieść ducha ekumenicznego we wszystkie nasze apostolaty, troszcząc... Za naszą Ojczyznę, za rządzących oraz o pokój
13 / Październik Aby nasza działalność ekumeniczna była zgodna z wiarą, którą Kościół... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców i za wszystkich,...
14 / Październik Abyśmy modlili się o zjednoczenie chrześcijan, prowadzili dialog dotyczący różnic... Abyśmy naśladowali przykład naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwsta­nia
15 / Październik Abyśmy, choć apostolskie przedsięwzięcia Zgromadzenia dotyczą przede wszystkim wiernych, brali... Za naszych braci na misjach
16 / Październik Aby bracia pracujący wśród innych narodowości dobrze nauczyli się języka,... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
17 / Październik Aby, w celu lepszej oceny potrzeby czasu, każda prowincja i... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców
18 / Październik Aby, zgodnie z duchem Założycieli, Zgromadzenie uważało swą pra­cę wychowawczą... Za wszystkich wiernych zmarłych oraz za tego, który jako pierwszy...
19 / Październik Aby duszpasterze i wychowawcy współpracowali ze sobą, by osiągnąć wspólny... O stały wzrost w pobożności dla nas samych oraz naszych...
20 / Październik Aby nasz apostolat wychowania skutecznie dążył do swojego celu, którym... Za naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i dobroczyńców
21 / Październik Aby w apostolacie wychowania nasi zakonnicy wpajali w ludzi poczucie... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
22 / Październik Aby w apostolacie wychowania, nasi zakonnicy zespalali w jedno wartości... Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój na świecie
23 / Październik Aby nasi zakonnicy pielęgnowali głębokie poszanowanie i umiłowanie prawdy, której... Za naszych braci na misjach
24 / Październik Aby poprzez swoje nauczanie i badania naukowe zakonnicy zachęcali innych,... O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwstania
25 / Październik Aby nasi zakonnicy starali się wpajać w innych poczucie godności... O błogosławieństwo Boże dla Zgromadzenia
26 / Październik Aby nasi zakonnicy wpajali w innych poczucie posłannictwa, które wzywa... Za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
27 / Październik Aby sprawą niezmiernej wagi była dla nas troska o przygotowanie... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców oraz za tego, który...
28 / Październik Aby zakonnicy usiłowali tworzyć wspólnoty wiary, opisane w Dziejach Apostolskich... O większą wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi naszej Wspólnoty
29 / Październik Aby nasi zakonnicy tworzyli wspólnoty wiary, w których ludzie mogliby... Za chorych, cierpiących i umierających oraz za samotnych
30 / Październik Aby zakonnicy patrzyli na swoje instytucje wychowawcze jako na odpowiednie... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania do naszego...
31 / Październik Aby w apostolacie wychowania zakonnicy dążyli do zachowania podstawowego i... Za żyjących rodziców i dobroczyńców członków naszego Zgromadzenia