Październik

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Październik Abyśmy w nawale zajęć apostolskich zachowywali jedność w naszej pracy... Za duszpasterzy i parafian Parafii św.
2 / Październik Aby Chrystus żył i działał w każdym zmartwychwstańcu, a on... Za Kościół św., Ojca św. oraz za miejscowego biskupa diecezjalnego
3 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec kochał ludzi miłością Chrystusową i troszczył się... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tego,...
4 / Październik Aby pragnienie doprowadzenia każdego człowieka do Chrystusa ożywiało nasze apostolstwo... Abyśmy się uczyli, jak naśladować ducha naszych Założycieli
5 / Październik Aby całe nasze życie zakonne było przepełnione duchem apostolskim, a... Za naszych braci na misjach
6 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec potrafił oddać się całkowicie dziełu Chrystusowemu i... Za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie
7 / Październik Abyśmy się uczyli wyrzekać swej wygody, by móc podejmować coraz... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
8 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec urzeczywistniał ducha Zgromadzenia, który domaga się, by... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych...
9 / Październik Abyśmy spełniali naszą posługę radośnie, aby w ten sposób mógł... O wierność naszym ślubom zakonnym i naszemu charyzmatowi oraz o...
10 / Październik Aby, każdy członek Zgromadzenia uważał za swój obowiązek troskę o... Za Kościół św., Ojca św. i za naszego biskupa diecezjalnego
11 / Październik Aby każdy zmartwychwstaniec pamiętał, że szczególnie przez braterską miłość i... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych na każdym poziomie
12 / Październik Abyśmy starali się wnieść ducha ekumenicznego we wszystkie apostolaty, troszcząc... Za naszą Ojczyznę, za rządzących oraz o pokój
13 / Październik Aby nasza działalność ekumeniczna była zgodna z wiarą, którą Kościół... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców i za wszystkich,...
14 / Październik Abyśmy modlili się o zjednoczenie chrześcijan, prowadzili dialog na temat... Abyśmy naśladowali przykład naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwsta­nia
15 / Październik Abyśmy, choć apostolskie przedsięwzięcia Zgromadzenia dotyczą przede wszystkim wiernych, brali... Za naszych braci na misjach
16 / Październik Aby zakonnicy pracujący wśród innych narodów jak własne poznali języka,... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
17 / Październik Aby, w celu lepszej oceny potrzeb czasu, każda prowincja i... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców
18 / Październik Aby, zgodnie z duchem Założycieli, Zgromadzenie uważało swą pra­cę wychowawczą... Za wszystkich wiernych zmarłych oraz za tego, który jako pierwszy...
19 / Październik Aby harmonijna współpraca w ramach apostolatu parafialnego i wychowawczego zmierzała... O stały wzrost w pobożności dla nas samych oraz naszych...
20 / Październik Aby nasz apostolat wychowania mógł osiągnąć cel, którym jest pełny rozwój całego... Za naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i dobroczyńców
21 / Październik Aby w apostolacie wychowania nasi zakonnicy wpajali ludziom poczucie osobistej... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
22 / Październik Aby w apostolacie wychowania, nasi zakonnicy starali się łączyć wartości... Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój na świecie
23 / Październik Aby nasi zakonnicy starali się ożywiać w innych głębokie poszanowanie... Za naszych braci na misjach
24 / Październik Aby poprzez swoje nauczanie i badania naukowe zakonnicy zachęcali innych... O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwstania
25 / Październik Aby nasi zakonnicy starali się wpajać innym poczucie godności osobistej,... O błogosławieństwo Boże dla Zgromadzenia
26 / Październik Aby nasi zakonnicy wpajali innym poczucie posłannictwa, które wzywa do... Za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
27 / Październik Aby sprawą niezmiernej wagi była dla nas troska o przygotowanie... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców oraz za tego, który...
28 / Październik Aby zakonnicy usiłowali tworzyć wspólnoty wiary, jak te opisane w... O większą wierność naszym ślubom zakonnym i charyzmatowi naszej Wspólnoty
29 / Październik Aby nasi zakonnicy tworzyli takie wspólnoty wiary, w których ludzie... Za chorych, cierpiących i umierających oraz za samotnych
30 / Październik Aby zakonnicy uważali swoje instytucje wychowawcze za najodpowiedniejsze miejsca, w... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania do naszego...
31 / Październik Aby w apostolacie wychowania zakonnicy dążyli do pielęgnowania podstawowego szacunku... Za żyjących rodziców i dobroczyńców członków naszego Zgromadzenia