Kalendarz modlitw Październik 12

Intencja dnia

Abyśmy usiłowali wnieść ducha ekumenicznego we wszystkie nasze apostolaty, troszcząc się o ludzi wszelkich przekonań, ale unikając kontaktów zmierzających do pozornego pojednania oraz powierzchowności i nieroztropnej gorliwości (art. 195)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszą Ojczyznę, za rządzących oraz o pokój

Za nas wszystkich, abyśmy troszczyli się bardziej o zbawienie, aniżeli o ziemskie powodzenie

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Duch w wolności od ciała i świata dopiero obrócony ku Bogu

(KW, 79)