Kalendarz modlitw Październik 19

Intencja dnia

Aby duszpasterze i wychowawcy współpracowali ze sobą, by osiągnąć wspólny cel, jakim jest zmartwychwstanie społeczeństwa (art. 199)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O stały wzrost w pobożności dla nas samych oraz naszych wiernych

O nowe powołania do naszej Wspólnoty

Za wspólnotę Domu zakonnego w Górnej Austrii

 
Słowa Założyciela

Modlić się o wyniszczenie wszystkich nałogów starego człowieka, o zupełne odrodzenie, o żywą wiarę, czystą miłość, niezachwianą nadzieję, o oświecenie myśli, pokrzepienie woli, poskromienie ciała i wszelkiej pożądliwości

(KW, 86)