Kalendarz modlitw Październik 14

Intencja dnia

Abyśmy modlili się o zjednoczenie chrześcijan, prowadzili dialog dotyczący różnic oraz współpracowali we wspólnych przedsięwzięciach i w ten sposób rozszerzali naszą miłość na wszystkich i świadczyli o Chrystusie (art. 195)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Abyśmy naśladowali przykład naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwsta­nia

O nowe i liczne powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sulisławicach

 
Słowa Założyciela

Nasze służenie religii jest służeniem Sprawie Ojczystej dla każdego prawdziwego, poczciwego, jakiej bądź opinii i partii patrioty

(KW, 81)