Kalendarz modlitw Lipiec 2

Intencja dnia

ROCZNICA ŚMIERCI BOGDANA JAŃSKIEGO

W początkach samych naszych przekonani, że aby nawrócenie nasze własne i Braci zbliżających się do Pana Boga, było skuteczne (...) najwłaściwszą i konieczną było rzeczą, żeby się usunąć z kompanii, w których się żyło, złączyć się w jedną społeczność, w której każdy jeden opierałby się na wszystkich i zasilał ich duchem i spólną jego praktyką i został niejako związany przed sobą i Bogiem i ludźmi i wprowadzony na drogę prawdy. I zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie naszego życia wspólnego i założyli Domek w początku 1836. Był on gwarancją wytrwałości i ćwiczenia duchowego dla jego członków. (B. Jański do W. Wielogłowskiego)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O wyniesienie na ołtarze naszego Brata Starszego Bogdana (w dniu śmierci)

Za Ojca Generała i Kurię Generalną

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Duchu Święty, oświeć mnie! Duchu Święty, umocnij mnie! Duchu Święty zapal mnie i ogarnij całego jak najdoskonalszą miłością... (19.05.1839, Paryż)