Kalendarz modlitw Styczen 31

Intencja dnia

Abyśmy poznali tę Bożą miłość, która w sposób szczególny objawiła się naszym Założycielom i nam wszystkim, którzy poszliśmy w ich ślady w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego, ponieważ i my wszyscy otrzymaliśmy zaproszenie Chrystusa, aby opuścić wszystko i pójść za Nim (art. 2)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi, naszym ślubom zakonnym i duchowi naszych Założycieli

Za nasze wyższe seminaria duchowne

Za współbraci pracujących na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech

 
Słowa Założyciela

W dobrej chęci, ku chwale Twojej, ku dobru bliźniego i pojednaniu się zupełnemu z Tobą przedsiębiorę te dwa dzieła... Wspomóż mnie wszechmocny i najdobrotliwszy Panie, abym je szczęśliwie i rychło doprowadził do końca!

(29,09.1834, Paryż)