Kalendarz modlitw Kwiecień 29

Intencja dnia

Abyśmy rozpoznali, że Duch Święty mówi do nas przez osobiste natchnienie, przez dochodzenie do zgody przy wspólnym szukaniu woli Bożej w dyskusji, przez zebrania domowe (art. 43)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za wszystkich pracujących w formacji, za kierowników formacji oraz o powołania

Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój

Za wspólnotę Domu zakonnego w Samborze

 
Słowa Założyciela

Poddaję się nareszcie, bezwarunkowo Kościołowi Powszechnemu...

(07.11.1837, Grande Trappe)