Kalendarz modlitw Kwiecień 6

Intencja dnia

Abyśmy, ponieważ Zgromadzenie uczestniczy w misji Jezusa, potrafili wychodzić naprzeciw tym samym potrzebom, zarówno przez naszą posługę jak i przez nasze dobra materialne. (art. 25)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O łaskę świadomości Misterium Paschalnego przy każdym uczestnictwie w Eucharystii

O nawrócenie grzeszników

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Łobzowska

 
Słowa Założyciela

Boże najdobrotliwszy, dodaj mi Twojej pomocy, żebym jak najlepiej użył dnia dzisiejszego... (27.02.1836, Paryż)