Kalendarz modlitw Luty 2

Intencja dnia

OFIAROWANIE PAŃSKIE ŚWIĘTO DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Abyśmy w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego, poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pogłębili przymierze zawarte w czasie Chrztu Św., oddając całe swoje życie miłości i służbie naszemu Zmartwychwstałemu Panu (art. 3)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych, a zwłaszcza za naszego przełożonego lokalnego i radnych domowych

Za proboszczów i wikariuszy

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Jedyną prawdą, którą wskroś przejęty jest moja nieudolność zupełna bez Twojego wsparcia, bez Twojej łaski...

(29.09.1834, Paryż)