Kalendarz modlitw Luty 12

Intencja dnia

Abyśmy starali się wyniszczyć i całkowicie zaprzeć siebie, aby Chrystus mógł w nas mieszkać i przez nas działać. Tak, byśmy mogli powiedzieć za św. Pawłem:

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

(Ga 2,20) (art. 6)
Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, za naszego przełożonego generalnego oraz przełożonych prowincjalnych i regionalnych, a także za ich radnych

Za naszą wspólnotę lokalną i naszego przełożonego lokalnego

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Z powodu bezrządu w jakim niedawno był mój duch, życie moje całe, nie jestem w stanie tego dopełnić... Dopełnię jak Ty dodasz mi Twojej łaski najmiłościwszy Ojcze...

(28.12.1834, Paryż)