Kalendarz modlitw Marzec 14

Intencja dnia

Aby nasz ślub czystości był proroczym znakiem zmartwychwstałego życia wszystkich ludzi po śmierci,

gdzie już nie będzie się ani żenić ani za mąż wychodzić

(Mt 22,30), ale wszyscy będą zjednoczeni bezpośrednio z Chrystusem i ze sobą w pełni miłości i pokoju (art. 17)
Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
Święcenia
 
Intencje

Za naszego biskupa diecezjalnego oraz za naszego przełożonego lokalnego

Za Siostry Zmartwychwstanki oraz wspólnoty sióstr związane z nami duchowością i historią

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sulisławicach

 
Słowa Założyciela

Boże, kiedy przestanę być ciężarem drugich w moich zbytkowych potrzebach!

(08.11.1835, Paryż)