Kalendarz modlitw Marzec 25

Intencja dnia

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, uroczystość

Abyśmy, zgodnie z naszym charyzmatem, uznali, że Maryja jest dla nas, zmartwychwstańców, we wszystkim wzorem życia i działania. (Charyzmat)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania do naszego Zgromadzenia

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach i wspólnotach

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Podziękowanie Bogu za wszystkie utrapienia i poniżenia... Miłosierny Bóg zsyła natchnienia, które mnie sprowadzają na drogę prawdy, ale jakże częste, jak wielkie zboczenia! (08.01.1836, Paryż)