Kalendarz modlitw Marzec 28

Intencja dnia

ROCZNICA USTANOWIENIA POLSKIEJ PROWINCJI

Aby nasze naśladowanie Chrystusowego ubóstwa było świadectwem tego, że rzeczywiście stawiamy Boga ponad wszystkie rzeczy, i że bardziej cenimy dobra duchowe niż materialne. (art. 22)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za chorych, cierpiących i umierających

O beatyfikację naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie

O błogosławieństwo dla Zgromadzenia w rocznicę ustanowienia Prowincji: Ontario-Kentucky, Polskiej i USA (1948)

 
Słowa Założyciela

Prosić o łaskę pokuty i zupełnej poprawy, o przyjęcie do służby i o potrzebne łaski... i o Bractwo przyszłe - jeśli taka wola Boga! (08.01.1836, Paryż)