Kalendarz modlitw Marzec 28

Intencja dnia

ROCZNICA USTANOWIENIA POLSKIEJ PROWINCJI

Aby nasze naśladowanie ubóstwa Chrystusowego stanowiło świadectwo, że rzeczywiście stawiamy Boga ponad wszystkie rzeczy i że bardziej cenimy dobra duchowe niż materialne (art. 22)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za chorych, cierpiących i umierających

O beatyfikację naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie

 
Słowa Założyciela

Prosić o łaskę pokuty i zupełnej poprawy, o przyjęcie do służby i o potrzebne łaski... i o Bractwo przyszłe - jeśli taka wola Boga!

(08.01.1836, Paryż)