Kalendarz modlitw Marzec 3

Intencja dnia

Aby nasze oddanie się Chrystusowi poprzez śluby zawierało w sobie akt wiary, mocą którego dajemy odpowiedź na Boże wezwanie do całkowitego oddania Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu siebie samego wraz z wszystkimi uzdolnieniami, możliwościami i siłami. (art. 13)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

O łaskę pokornego uznania własnych grzechów oraz aby dni Wielkiego Postu były czasem pojednania i przebaczenia

Za Kościół św. i za Ojca św.

Za wspólnotę Domu zakonnego w Gdańsku

 
Słowa Założyciela

...Nie zajmowanie się tym czym trzeba, złe używanie czasu, złe obejście się z ludźmi, nie dotrzymywanie słowa, nie odpisywanie... (ze spowiedzi) (13.06.1835, Paryż)