Kalendarz modlitw Sierpień 15

Intencja dnia

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, uroczystość

Aby Maryja, która poprzez Wniebowzięcie dostąpiła udziału w zmartwychwstałym życiu Jezusa, była dla nas Zmartwychwstańców we wszystkim wzo­rem życia i działania, tak abyśmy w Duchu Świętym stali się uczestnikami nowego życia Chrystusa. (art. 8)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. i naszego miejscowego biskupa diecezjalnego

O prawdziwy i żywy kult Matki Bożej w naszych parafiach

Za duszpasterzy i parafian Parafii Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu, Burgas, Małych Lewarach i Kallham (w dniu odpustu)

 
Słowa Założyciela

Boże najmiłosierniejszy! Przez mękę i zasługi Chrystusa Pana, przez przyczynę Bogurodzicy, przebacz, daruj, skrusz serce moje, daj żal, żal na całe życie i pokorę... (20.11.1837, Grande Trappe)