Kalendarz modlitw Sierpień 31

Intencja dnia

Abyśmy potrafili naśladować posłuszeństwo i pokorę Maryi z przekonaniem, że staniemy się bardziej wiernymi uczniami Jezusa, jeśli będziemy naśladować Maryję, polegać na Niej i poprzez Nią zdążać do Chrystusa (art. 150)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego

O wierność naszym ślubom zakonnym i o ducha zmartwychwstania

Za naszych współbraci na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech

 
Słowa Założyciela

Pełno najlepszych planów, a ciągle próżniactwo, upadki i nędza

(KW, 37)