Kalendarz modlitw Sierpień 21

Intencja dnia

Aby formatorzy pomagali tym, którzy rozpoczynają życie zakonne pojąć naturę, godność i doniosłość wezwania Pańskiego oraz rozpoznawali i potwierdzali jego obecność. (art. 149)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów oraz ich formatorów

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Nic nie mieć w swoich myślach i uczuciach zamąconego, nieczystego, wątpliwego i ciemnego, zakłóconego i splątanego. (KW, 27)