Kalendarz modlitw Sierpień 21

Intencja dnia

Aby kierownicy formacji pomagali tym, którzy rozpoczynają życie zakonne pojąć naturę, godność i doniosłość wezwania Pańskiego oraz rozpoznawali i potwierdzali jego obecność (art. 147)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za naszych kleryków, nowicjuszy i postulantów oraz ich formatorów

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Nic nie mieć w swoich myślach i uczuciach zamąconego, nieczystego, wątpliwego i ciemnego, zakłóconego i splątanego

(KW, 27)