Kalendarz modlitw Sierpień 10

Intencja dnia

Aby każdy dom realizował swój program duchowy i apostolskie posłannictwo w oparciu o lokalne decyzje, ale zawsze w zgodzie z duchem Zgromadzenia oraz przepisami naszych Konstytucji oraz statutów prowincjalnych i regionalnych i aby pamiętano, że to wymaga kierownictwa ze strony przełożonego lokalnego, nawet wtedy, gdy podkreśla się zachowanie ducha kolegialności. (art. 138)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą misję w Tanzanii

Za Ojca Prowincjała i Jego radnych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Wildzie

 
Słowa Założyciela

Kochamy się, ufamy sobie dziś i na przyszłość, biedzimy się, pracujemy. Oddaliśmy się Bogu, ludzkości, Ojczyźnie, narodowi na wieczne czasy. (KW, 17)