Kalendarz modlitw Wrzesień 1

Intencja dnia

Aby modlitwa znalazła się w centrum naszej formacji zakonnej, a także, abyśmy byli wprawieni nie tylko do różnych form modlitwy, ale również, w czasie przeznaczonym na codzienną modlitwę, głęboko przeżywali Boga w naszym życiu (art. 151)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. oraz za miejscowego biskupa diecezjalnego

Aby nasze Konstytucje były dla nas wyrażeniem naszych zobowiązań, książką medytacji oraz drogą życia

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Mnie Pan Bóg dał myśl założenia i mnie poruczył rząd i trud utrzymania tego zgromadzenia duchowego

(KW, 38)