Kalendarz modlitw Wrzesień 6

Intencja dnia

Aby Zgromadzenie zapewniało swoim członkom swobodę w realizacji własnych inicjatyw i twórczości oraz w rozwijaniu swoich talentów, a także zachęcało do używania tej wolności dla dobra wspólnoty, w której żyją (art. 154)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszych braci na misjach

Za wszystkich chorych i cierpiących, zwłaszcza za tych w szpitalach i domach opieki

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Łobzowska

 
Słowa Założyciela

Zaczynam się modlić; ale jakże ciężko obrócić serce tam, gdzie się obracać odzwyczaiło

(KW, 43)