Kalendarz modlitw Wrzesień 2

Intencja dnia

Aby nasza modlitwa była ciągła i wytrwała, aby nasze studiowanie, apostolat i jakakolwiek inna działalność wypływały z rozmodlonego serca, stale zjednoczonego z Bogiem, naszym Niebieskim Ojcem. (art. 153)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego Zgromadzenia

Abyśmy często rozmyślali nad charyzmatem naszego Zgromadzenia - nad szczególną łaską i powołaniem, które otrzymali nasi Założyciele, a w których my obecnie uczestniczymy

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Jeśli wracam na drogę prawdy, to przez nieskończone miłosierdzie Boga, a nie przez moją zasługę. (KW, 39)