Kalendarz modlitw Wrzesień 2

Intencja dnia

Aby nasza modlitwa była ciągła i wytrwała, aby nasze prace duszpasterskie, nauka i cała działalność wypływały z rozmodlonego serca, zjednoczonego z Bogiem, naszym Ojcem Niebieskim (art. 151)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego Zgromadzenia

Abyśmy często rozmyślali nad charyzmatem naszego Zgromadzenia - nad szczególną łaską i powołaniem, które otrzymali nasi Założyciele, a w których my obecnie uczestniczymy

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bytomiu

 
Słowa Założyciela

Jeśli wracam na drogę prawdy, to przez nieskończone miłosierdzie Boga, a nie przez moją zasługę

(KW, 39)