Kalendarz modlitw Wrzesień 25

Intencja dnia

Abyśmy, skoro Zgromadzenie jest poświęcone Tajemnicy Paschalnej Pana, dążyli do tego, by nowym życiem i nadzieją zawartą w tej tajemnicy żyć w każ­dej dziedzinie życia apostolskiego, aż do osiągnięcia własnego zmartwychwstania oraz zmartwychwstania społeczeństwa (art. 189)

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O nowe i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Kto chce iść wyżej i dalej, żyć wiecznie, powinien nie obumierać w cierpieniu, powinien kochać

(KW, 62)