Kalendarz modlitw Wrzesień 25

Intencja dnia

Abyśmy, skoro Zgromadzenie jest poświęcone Tajemnicy Paschalnej Zbawiciela, dążyli do tego, aby w każ­dej dziedzinie apostolatu żyć nowym życiem i nadzieją, które są zawarte w tej tajemnicy, aż do osiągnięcia własnego zmartwychwstania i zmartwychwstania społeczeństwa. (art. 191)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O nowe i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Kto chce iść wyżej i dalej, żyć wiecznie, powinien nie obumierać w cierpieniu, powinien kochać. (KW, 62)