Kalendarz modlitw Wrzesień 7

Intencja dnia

Aby z zaufaniem, dialogiem i wzajemnym zrozumieniem zakonnicy w sposób odpowiedzialny korzystali z wolności, co wzmocni wartość posłuszeństwa i przemieni zewnętrzną uległość dla władzy w zdrowe pojęcie współodpowiedzialności za pracę Zgromadzenia i jego dobro (art. 154)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O nowe i gorliwe powołanie kapłańskie i zakonne

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Podziękować Bogu, że nam więcej łask nie udzielił, bo byśmy przez naszą niedoskonałość sobie z nich chwałę przypisywali

(KW, 44)