Kalendarz modlitw Wrzesień 7

Intencja dnia

Aby z zaufaniem, dialogiem i wzajemnym zrozumieniem zakonnicy w sposób odpowiedzialny korzystali z wolności, co wzmocni wartość posłuszeństwa i w miarę rozwoju przechodzili od zewnętrznej uległość wobec władzy do zdrowej współodpowiedzialności za pracę Zgromadzenia i jego dobro. (art. 156)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O nowe i gorliwe powołanie kapłańskie i zakonne

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Podziękować Bogu, że nam więcej łask nie udzielił, bo byśmy przez naszą niedoskonałość sobie z nich chwałę przypisywali. (KW, 44)