Kalendarz modlitw Wrzesień 19

Intencja dnia

Abyśmy często odnawiali swoje śluby zakonne:

Ślubuję Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w tym Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa według jego Konstytucji. Niech mi Bóg dopomoże wypełnić to zobowiązanie jak najwierniej

(art. 184)
Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. i naszego miejscowego biskupa diecezjalnego

Za nayszch współbraci pracujących w nauce i w apostolatach specjalistycznych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Górnej Austrii

 
Słowa Założyciela

Dzięki Ci, Boże, za wszelkie utrapienia i upokorzenia, któreś przez ten czas na mnie przypuścił, którymi dałeś mi uczuć moją nędzę i znikomość

(KW, 56)