Kalendarz modlitw Wrzesień 14

Intencja dnia

Aby nasi bracia współpracownicy mogli spełniać swoją specyficzną rolę w pracy apostolskiej według określonych potrzeb Zgromadzenia, ich osobistych zdolności i zainteresowań. (art. 167)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Zmarli
 
Intencje

O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o wierność charyzmatowi naszej Wspólnoty

Za nas wszystkich, abyśmy ofiarowali jakąś formę umartwienia by uczcić wigilię święta Matki Bożej Bolesnej

Za duszpasterzy i parafian kościoła św. Krzyża w Wiedniu-Rennweg (w dniu odpustu)

 
Słowa Założyciela

Tworzyć nowych ludzi, oczywiście stawszy się samemu nowym człowiekiem. (KW, 51)