Kalendarz modlitw Wrzesień 5

Intencja dnia

Aby w celu umożliwienia nam pełnego rozwoju naszego powołania, Zgromadzenie starało się stworzyć atmosferę wolności połączoną z jasno określoną odpowiedzialnością osobistą. (art. 156)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o wierność charyzmatowi naszej Wspólnoty

O Boże błogosławieństwo dla naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Każdy z nas nie żyje w innym celu, jak dla dopełnienia swego czasu, dla wywiązania przyszłości z przeszłości. (KW, 42)